A continuación pódense consultar e descargar os documentos que recollen información sobre os riscos das instalacións eléctricas, así como as esixencias en materia de Prevención de Riscos Laborais para obras e servizos realizados en UFD, S.A.

Especificacións particulares

icona de pdf

Contratación de obras e servizos: Condicións de prevención de riscos laborais para a contratación en UFD

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: 05/06/2013

icona de pdf

Documento de información de riscos: Centro de transformación de intemperie

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Centro de transformación subterráneo

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Outubro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Centro de transformación de superficie

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Subestacións de Intemperie

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Subestacións de Interior

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Subestacións Blindadas

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Subestación móbil

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Liñas aéreas de 1ª e 2ª categoría

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Liñas aéreas de 3ª categoría

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Outubro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Liñas aéreas de Baixa Tensión

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Cables subterráneos

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Emerxencia en instalacións e centros de traballo

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Edificio de oficinas

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Galerías, depósitos e cámaras

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: decembro de 2016

icona de pdf

Documento de información de riscos: Armarios de Equipos de Medidas, centralizacións de contadores e CGP

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: Decembro de 2016

icona de pdf

Directrices mínimas de seguridade e saúde para traballos

Documento dispoñible en castelán. Última actualización: 05/06/2013