Nova subministración

As principais situacións que requiren esta xestión son:

lista

 

Subministración de obra para a realización de traballos de construción dunha vivenda, nave industrial ou local comercial. 

lista

 

Subministración definitiva para unha vivenda, nave industrial ou local comercial. 

Conexión de xeradores á rede

A solicitude de conexión e acceso de calquera instalación de xeración á rede de UFD pode facela comodamente dende Xestións en liña. Dende esta canle, ademais de dar de alta a solicitude, poderase consultar como evoluciona o expediente e a normativa aplicable. As principais situacións que requiren esta xestión son:

listaInstalacións de enerxías renovables

lista

Instalacións de coxeración

lista

Instalacións de residuos

lista

Subministración de enerxía con autoconsumo

lista

Produción con autoconsumo

Inicio ou consulta dos trámites

A data do 31/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 24.744 cun total de 5.518,4 MW de potencia solicitada.

A data do 30/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 538 cun total de 4.231 MW de potencia solicitada.