Curtocircuíto

Conexión accidental de dous condutores de distinta fase, ou destes co neutro.