Instalación eléctrica

Conxunto de aparatos e de circuítos asociados, en previsión dun fin particular: produción, conversión, transformación, transmisión, distribución ou utilización da enerxía eléctrica.