Potencia demandada

Aquela acadada por unha subministración durante un período determinado.