Potencia reactiva

Potencia absorbida por un receptor e que non produce traballo útil.