Previsión de carga

Estimación das cargas dunha rede para un momento futuro determinado.