Tarifa (Dobre)

Aquela que implica dous prezos diferentes segundo as horas do día.