Variacións de frecuencia

En sistemas eléctricos de corrente alterna, veñen producidas por unha alteración do equilibrio entre a carga (consumo dos receptores da instalación) e a xeración. Este desequilibrio pódese producir cando a carga é superior á xeración (diminución da frecuencia) ou cando a carga é inferior á xeración (aumento da frecuencia).