As reclamacións das Oficinas Municipais de Información ao Consumidor (OMIC) téñense que enviar pola canle habitual da administración electrónica.