icona dunha pantalla de cor azul

Naturgy Energy Group pon á disposición de colectivos profesionais e organismos públicos a posibilidade de utilizar a plataforma INKOLAN, que facilita a construtores e instaladores a consulta e descarga dos planos de todas as infraestruturas existentes (auga, gas, electricidade, telecomunicacións e redes municipais) de forma centralizada, inmediata e en formato dixital.

Obxectivos

lista

Reducir os riscos laborais dos profesionais que traballan na mellora ou mantemento das infraestruturas

lista

Minimizarlles as molestias aos cidadáns (cortes innecesarios na subministración, etc).

listaMellorar a eficiencia dos procesos e evitar sobrecustos de reparacións, medioambientais, etc.

Os datos publicados neste portal cumpren todas as condicións dos Reais Decretos 223/2008 e 919/2006 que establecen os contratistas de obra que realizan traballos de proxecto ou construción na vía pública a obriga de solicitar os servizos afectados das empresas de distribución de electricidade e gas cunha antelación de 30 días ao inicio dos traballos.

Accede a Inkolan