Que necesito para rexistrarme na Área Privada de UFD?

Para rexistrarte na Área Privada solicitarémosche os seguintes datos:

 • Nome e apelidos/Razón social
 • Teléfono
 • Correo electrónico
 • Documento identificativo (NIF/CIF/NIE)
 • Contrasinal

Tras introducir os datos, enviarémosche un correo electrónico. É moi importante que fagas clic no botón de Acceso á Área Privada para confirmar o teu correo e finalizar así o rexistro.

Que podo facer dende a Área Privada de UFD?

Unha vez rexistrado, e despois de vincular a túa conta a un punto de subministración eléctrica, podes consultar os datos sobre o devandito punto de subministración e de todos aqueles dos que sexas o titular do contrato de acceso. Tamén podes consultar o teu consumo eléctrico e os teus valores de potencia máxima demandada por períodos. Podes solicitar certificados, consultar o estado do teu contador, obter lecturas instantáneas e comunicarnos unha incidencia na túa subministración. Tamén che explicamos como modificar a túa potencia contratada.

Ademais, se es un xerador de electricidade a través de instalacións particulares conectadas á rede de distribución, tamén che facilitamos información sobre o volume de enerxía que xeras e vertes á rede, e, se es autoconsumidor, poderás visualizar todas as túas curvas.

Podes realizar solicitudes de conexión como solicitante ou xestor dun punto de subministración. Nós explicámosche a documentación que precisas e facilitámosche os trámites e o seu seguimento. Tamén podes xestionar o desvío dunha liña eléctrica.

Cales son as diferenzas entre solicitante, propietario e pagador nunha solicitude de conexión?

Solicitante é a persoa física ou xurídica que solicita unha conexión á rede. Ten que estar rexistrada na Área Privada. O propietario é a persoa física ou xurídica titular da instalación (nos casos de consumo) ou o propietario da instalación que recibe os dereitos de conexión (nos casos de xeración). Por último, o pagador é a persoa física ou xurídica que recibe a factura ao seu nome.

Poderei facer máis xestións nun futuro?

Si, seguimos traballando para incluír máis funcionalidades nesta canle. A medida que vaiamos incorporando novos servizos, irémoste informando a través da propia Plataforma Dixital de Servizos ou por correo electrónico.

Que información podo consultar sobre o punto de subministración?

Podes ver os datos do titular do contrato (nome e apelidos, razón social, documento de identificación, etc.) así como os datos técnicos do punto de consumo ou xeración, como a potencia contratada, a tarifa de consumo, a tensión, o tipo de instalación, entre outros.

Como podo consultar o meu consumo eléctrico?

Vai á sección O meu Consumo e, a continuación, introduce unha data de inicio e de fin segundo o período que che interese consultar, ou ben elixe unha das túas facturas e amosarémosche a información sobre o teu consumo eléctrico de forma gráfica e numérica.

Poderás ver o teu consumo total, expresado en kWh, así como o consumo medio, máximo e mínimo durante ese período, e permitirache visualizar o consumo por meses, días ou horas. Poderás exportar a información a un ficheiro.

Pode facer outra persoa as miñas xestións ou consultar os meus datos se non é o titular do punto de subministración?

Si, podes autorizar un xestor para que faga as xestións no teu nome, ou autorizar un asesor para que consulte os teus datos de consumo e/ou xeración directamente dende a plataforma durante o período de tempo que decidas, co obxectivo de poder recomendarte como reducir o teu consumo e ser máis eficiente.

O xestor ou asesor han de ser persoas físicas ou xurídicas e teñen que estar dados de alta na Área Privada de UFD co seu propio perfil.

Podo ter máis dun xestor?

Si, podes delegar cada un dos teus puntos de subministración nun xestor diferente, pero ten en conta que cada subministración só pode ter un único xestor.

Podo ter máis dun asesor?

Si, podes autorizar varios asesores, mesmo para o mesmo punto de subministración.

Como está expresado o consumo por horas?

A hora que se amosa debaixo de cada barra do gráfico indica a hora final do período de consumo. Por exemplo, a barra que se sitúa por enriba da 01.00 h amosa o teu consumo entre as 00.00 h e a 01.00 h.

No ficheiro Excel descargado, que significa ‘método de obtención’ e como teño que interpretar os seus valores?

O método de obtención fai referencia a como se obtivo a información sobre o consumo eléctrico, distinguindo entre valores de medida reais ou valores estimados. Así, as letras E e R correspóndense co consumo estimado e consumo real, respectivamente.

O consumo real obtense directamente dende o contador. Á falta de valores reais, o estimado determina da forma máis precisa posible, os valores que terían tomado os rexistros.

Que significa a data de incorporación ao sistema de telexestión?

Esta indica o momento dende o cal a subministración dispón dun contador intelixente integrado no sistema de telexestión, permitindo que o sistema recolla de forma remota os datos do consumo eléctrico, que logo se utilizan para a facturación.

Por que non aparecen determinados rexistros de consumo?

É posible que neste período non foses ti o titular ou sexa anterior á data de incorporación da súa subministración ao sistema de telexestión.

Por outro lado, se observas que no gráfico non aparece algunha das barras, pode ser porque o consumo é cero ou porque o dato non está dispoñible.

Por que me apareceron valores de consumo diferentes para un mesmo período de tempo ao volver facer a consulta outro día?

As medidas amosadas obtéñense dos valores recibidos de forma remota dende os contadores intelixentes. En ocasións, ao consultar o consumo, podería acontecer que aínda non teñamos os datos do contador e que, nunha consulta posterior, xa dispoñamos deles.

Por outro lado, tamén podería acontecer que a primeira consulta se tivese realizado antes do proceso de facturación, polo que, ao facer a segunda consulta, dispoñamos de información máis precisa que poida facer variar os valores.

En todo caso, é importante ter en conta que os valores amosados teñen que ser considerados provisionais mentres non dispoñas da factura remitida pola túa comercializadora.

Por que o último domingo de marzo non aparece a hora 02:00h e o último domingo de outubro aparece esa mesma hora dúas veces?

O último domingo de marzo e de outubro prodúcese o cambio de hora, polo que, no primeiro caso, supón que nese día hai unha hora menos e, no segundo, unha máis.

Que é un punto de subministración (PdS)?

É o punto onde se consome ou xera a enerxía eléctrica e está conectado á rede de distribución. Ten asignado un CUPS.

Que é o CUPS (Código Universal do Punto de Subministración)?

O CUPS é o Código Universal de Punto de Subministración, un código alfanumérico de 20 ou 22 díxitos que identifica de xeito único e permanente todos os puntos de subministración de luz. As distribuidoras somos as encargadas de xeralo seguindo o formato ESXXXXXXXXXXXXXXAB1P. Se o teu CUPS empeza por ES0022 ou ES0390, significa que somos a túa distribuidora.

Como podo saber cal é o meu CUPS?

Está indicado nas túas facturas de electricidade.

Que é a Caixa Xeral de Protección (CXP)?

É a caixa na que se aloxan os elementos de protección da liña que reparte a electricidade nos puntos de subministración. Sinala o principio da propiedade da instalación eléctrica do consumidor. Encontrarás máis información na nosa <a href=”https://www.ufd.es/usuarios/solicitud-nuevo-suministro/solicitud-de-un-punto-de-conexion-a-la-red/”><u>ferramenta de envolventes para baixa tensión</u></a>

Que é o Certificado de Instalacións Eléctricas (CIE)?

É un documento técnico elaborado por persoal autorizado e tramitado polo organismo competente na materia, que indica as principais características da instalación eléctrica do punto de subministración.

Que é o permiso de acceso e conexión á rede de distribución?

Os axentes que desexen establecer a conexión directa dunha nova instalación á rede de distribución ou desexen realizar unha ampliación da potencia de instalacións existentes xa conectadas á rede teñen que solicitalo ao xestor da rede de distribución á que se desexen conectar. O xestor da rede analizará a capacidade e viabilidade da conexión, polo que poderá conceder ou denegar o acceso aplicando a lexislación vixente.

Que son os dereitos de acceso?

É o pagamento realizado polo contratante (normalmente o consumidor) a unha empresa distribuidora pola incorporación á rede dun novo punto de subministración ou a ampliación de potencia dun xa existente.

Que son os dereitos de extensión?

É o pagamento pola extensión da rede que se necesita realizar nalgúns casos para poder incorporar un novo punto de subministración ou ampliar a potencia dun xa existente.

Que é o Interruptor de Control de Potencia (ICP)?

É un aparato que limita a potencia máxima que se pode utilizar nun punto de subministración, de acordo co contrato, e desconecta a instalación cando a potencia que precisan os aparatos eléctricos conectados simultaneamente supera a potencia contratada. Antes, este interruptor instalábase xunto ao cadro xeral de mando e protección, e inmediatamente antes del, pero os novos contadores intelixentes incorporan esta función integrada no propio contador e xa non se instala nos cadros.

Que é a potencia contratada?

É a potencia eléctrica (expresada en kW) que figura no teu contrato coa túa empresa comercializadora e que xerou uns dereitos de acceso á rede de distribución.

Que é a potencia máxima contratable?

É a potencia eléctrica (expresada en kW) que podes contratar coa túa comercializadora sen necesidade de solicitar unha ampliación de potencia.

Que é a potencia máxima demandada?

A potencia máxima demandada é o resultado de sumar as potencias dos aparatos conectados simultaneamente nun período de tempo determinado. Este valor, polo tanto, dependerá do tipo e cantidade de aparatos eléctricos que utilices, así como dos teus hábitos de consumo.

Tamén podes encontrar información sobre estes conceptos no noso Glosario de termos

Onde podo obter o Código de Autoconsumo (CAU)?

Podes obter o CAU na nosa Plataforma Dixital de Servizos, cubrindo o formulario que atoparás nesta ligazón.

Por que teño que pagar baremo se solicito 20 kw en autoconsumo?

O importe da valoración calcúlase en aplicación ao artigo 6 do Real decreto 1699/2011. Tamén podes consultar o art. 12.5 do Real decreto 1183/2020, o cal fai referencia ao artigo mencionado anteriormente.

Que contador teño que instalar?

Na nosa Plataforma Dixital de Servizos podes ver que equipos son os homologados, consúltaos na seguinte ligazón. Ademais, tamén podes consultar aquí as especificacións particulares da medida de enerxía en redes de baixa tensión. Ten en conta que tamén tes a opción de elixir que sexa a túa empresa distribuidora (por exemplo, UFD) a que che instale o contador, e neste caso, a devandita instalación faise durante o proceso de contratación.

Cando me van instalar o contador?

Se elixiches a opción de alugamento do contador, dende UFD instalarémoscho durante o proceso de contratación.

Como podo saber cal é o meu tipo de esquema de conexión e medida?

Na nosa Plataforma Dixital de Servizos podes consultar a nosa Ferramenta de autoconsumo.

Podo instalar un contador trifásico no oco dun contador monofásico?

Non se pode montar unha instalación trifásica nun oco de medida para contador monofásico. Para poder facelo, adicionalmente, teríase que engadir unha columna modular trifásica con barra eléctrica/módulo/borneiro.

Onde debo situar a Caixa Xeral de Protección (CXP) en caso de ser necesaria unha nova?

A Caixa Xeral de Protección (CXP) deberá estar situada no límite coa vía pública e ten que ser accesible dende esta.

Comunicástesme que o meu expediente está «En disposición de servizo». Cal é o proceso para rematar a posta en servizo da miña instalación de xeración/autoconsumo?

Antes de nada, revisa se tes documentación pendente de entrega e se che falta xestionar as «notificacións operacionais». Normalmente, cando o expediente se encontra neste estado, significa que está pendente de documentación por parte do cliente. Se este é o teu caso, debes achegar a documentación pendente a través da túa área privada. E que documentación é necesaria para tramitar o expediente? Na comunicación onde che enviamos os permisos de acceso e conexión, indicámosche que necesitamos o CIE (Certificado de Instalación Eléctrica de baixa tensión) e a petición expresa de solicitude de conexión (é un documento que tes que redactar ti indicando que solicitas a conexión da instalación). Unha vez que dispoñamos destes documentos e os validemos, revisaremos a túa instalación e se a revisión é satisfactoria, poñerémonos en contacto contigo vía correo electrónico para solicitarche os datos necesarios para poder elaborar o CTA (Contrato Técnico de Acceso). Unha vez teñamos este contrato asinado por ambas as dúas partes, encargarémonos de subilo ao expediente e enviarémoscho xunto co informe do xestor e o Código de Instalación de produción para os efectos de Liquidación (CIL) da instalación. Será entón cando o expediente se peche e, a partir dese momento, xa poderás poñerte en contacto coa túa comercializadora para contratar o autoconsumo e os seus correspondentes excedentes. Non esquezas solicitarnos as «notificacións operacionais» que che apliquen e que sexan necesarias.

Solicitástesme o aval e, non obstante, segundo a normativa vixente, no meu caso non é necesario. Teño que achegalo de todos os xeitos?

Se a túa instalación está exenta de tramitar o aval na túa Comunidade Autónoma, tes que presentarnos un escrito que xustifique o motivo, xa que, se cho solicitamos, significa que, no seu día o consideramos necesario cos datos de apertura do expediente. Neste sentido, comproba que, cando solicitaches os permisos de acceso e conexión, o fixeches para un autoconsumo e non para unha instalación de xeración.

Solicitástesme a «Solicitude de alcance de Estudo de Impacto Ambiental (EIA)» pero, no meu caso, non teño que pasar este trámite. Que debo achegar?

Tes que achegar un escrito explicando o motivo polo que estás exento de presentar este documento.

Quero que UFD execute toda a obra necesaria para o meu punto de conexión. Como podo solicitalo?

Para que executemos a obra de extensión dende UFD, tes que ternos solicitado o envío do presuposto de extensión durante a apertura do expediente, aínda que con posterioridade podes decidir se prefires executar a obra de extensión polos teus propios medios.

Teño dúbidas de como conectar o autoconsumo. Onde podo atopar información ao respecto?

 • Na nosa Plataforma Dixital de Servizos podes consultar todo o referente á xestión do teu autoconsumo. Infórmate na seguinte ligazón.
 • Se tes dúbidas sobre os esquemas de conexión e medida, podes consultalo aquí.

Como indico o punto de conexión no caso dun autoconsumo na rede de UFD (xeración pura)?

Para coñecer con máis detalle o emprazamento das nosas instalacións, podes consultar a información gráfica da nosa rede na web de Inkolan. Outra opción é que nos facilites a matrícula de referencia do apoio ou do centro de transformación máis próximo ou conveniente para a túa instalación que puideses localizar.

Que armario eléctrico debo instalar?

Na nosa Plataforma Dixital de Servizos podes consultar a nosa Ferramenta de envolventes para baixa tensión.

Teño que xestionar as «notificacións operacionais»?

Si, sempre que teñas excedentes tes que xestionar as «notificacións operacionais», tendo en conta o nivel de significatividade da instalación. Na nosa Plataforma Dixital de Servizos, podes consultar esta páxina, onde encontrarás unha ligazón á NTS (Norma Técnica de Supervisión) e poderás descargar a Guía de posta en servizo para módulos de xeración de electricidade conectados á rede de distribución.

Que potencia debo indicar ao abrir unha solicitude de conexión de autoconsumo?

Podes solicitar a capacidade que necesites. A potencia instalada da instalación será a potencia nominal do investidor ou suma de investidores. A potencia nun autoconsumo será a nominal do investidor sempre e cando non exista un sistema que limite a vertedura.

Que é o acordo entre titulares? É o mesmo que o acordo de repartición?

O acordo entre titulares é un documento que é necesario que nos achegues cando o titular do consumo e o titular do autoconsumo son diferentes. Debe estar asinado por ambos os dous titulares dando conformidade á instalación. Non é o mesmo que o acordo de repartición, no cal deben aparecer todos os consumidores asociados a un autoconsumo colectivo.

Que diferenza hai entre o presuposto de reforzo e o presuposto de extensión?

O presuposto de reforzo corresponde á parte da obra que, por razóns de seguridade e para poder realizar a conexión, debe executala a compañía distribuidora. Pola contra, o presuposto de extensión corresponde á parte da obra que podes executar polos teus propios medios.  Pódenos solicitar o presuposto de extensión durante o proceso de alta da túa solicitude de conexión. Por outro lado, en caso de que decidas executar polos teus propios medios a obra de extensión, posteriormente terás que nola ceder.

Que normativa regula como teño que executar a obra de extensión?

Estas instalacións deben executarse de acordo ao previsto nas Especificacións Técnicas de UFD aprobadas polo Ministerio de Industria e Turismo, que podes consultar na seguinte ligazón.

Que fitos administrativos debo cumprir para instalacións maiores de 100 kw?

 • Segundo o Real decreto-lei 23/2020, é necesario que nos achegues a seguinte documentación ou, no seu defecto, que nos indiques se non che aplica:
  1. Solicitude presentada e admitida da autorización administrativa previa. (prazo: 6 meses)
  2. Obtención da declaración de impacto ambiental favorable. (prazo: 31 meses)
  3. Obtención da autorización administrativa previa. (prazo: 34 meses)
  4. Obtención da autorización administrativa de construción. (Prazo: 37 meses)
  5. Obtención da autorización administrativa de explotación definitiva (prazo: 5 anos)

Que prazo teño para aceptar a Proposta Previa ou pedir a súa revisión?

Dispós de 30 días laborables (podes consultar o punto 1 do artigo 14 do Real decreto 1183/2020 e a Disposición adicional segunda para informarte do cómputo de prazos)

Que prazo teño para achegar a documentación inicial?

Dispós de 20 días hábiles. Unha vez nos envíes a documentación, podemos pedirche ata 2 emendas dos documentos, en cuxo caso volverás ter outros 20 días hábiles para presentalos de novo. Se segue a haber erros ou falta algún, verémonos obrigados a inadmitir o expediente.

Cal é a distancia máxima entre o Centro de Seccionamento e o punto de conexión?

Debes consultar sempre a última versión publicada das nosas «Especificacións Particulares. Requisitos técnicos para conexión de instalacións en AT de Un <= 36 kV». Consúltao aquí.

Cando teño que asinar unha encarga de proxecto?

Este documento deberalo xestionar só para instalacións cuxa tensión no punto de conexión sexa maior a 36 kV ou o seu punto de conexión se realice directamente nunha subestación.

Que prazo teño para asinar o encargo de proxecto?

Tal e como di o punto 3 da Disposición adicional terceira do Real decreto-lei 15/2018, unha vez teñas aboado o importe do 10 % do presuposto da proposta previa e obtido a autorización administrativa previa da instalación de produción, como titular do permiso de acceso e conexión terás que subscribir, antes de que transcorran catro meses dende o último dos dous fitos anteriores, un contrato de encarga de proxecto connosco como titulares da rede polas instalacións da rede ás que o produtor conectará a súa instalación.

Hai algunha listaxe de lexislación aplicable ao autoconsumo?

Onde debo situar o Centro de Seccionamento (CS) en caso de ter que instalar un?

O Centro de Seccionamento debe ser accesible dende a vía pública. Se o predio onde se sitúa a planta fotovoltaica (PFV) non ten acceso libre dende a vía pública, propóñense dúas opcións:

 1. Instalar o Centro de Seccionamento noutro predio onde consigas o permiso, e levar a túa liña ata a planta fotovoltaica (PFV) na que teñas permiso.
 2. Solicitar o cambio de situación da planta fotovoltaica (PFV) sempre e cando se cumpran as condicións establecidas no Anexo II do Real decreto 1955/2000 que permitan considerar que é a mesma instalación.

Onde debo situar o CPMC (Cadro de Protección, Medida e Control)?

En caso de que exista un Centro de Seccionamento, este e o CPMC non deben estar situados nun mesmo edificio, e deben ser envolventes diferentes pero contiguas, xa que a distancia eléctrica (en cableado) non debe superar os 50 metros, e o percorrido do cableado coas súas entradas/saídas ás celas é elevado (segundo a Orde TEC/1281/2019, do 19 de decembro, pola que se aproban as instrucións técnicas complementarias ao Regulamento unificado de puntos de medida do sistema eléctrico).

Cal é a distancia máxima entre o Centro de Seccionamento e o punto de conexión?

Debes consultar sempre a última versión publicada das nosas «Especificacións Particulares. Requisitos técnicos para conexión de instalacións en AT de Un <= 36 kV». Consúltao aquí.

Podo instalar calquera investidor?

 • De cara á posta en servizo da instalación, é necesario que o investidor que instales estea incluído na listaxe de mecanismos verificados que temos especificados na nosa Plataforma Dixital de Servizos, xa que se comprobou que estes dispositivos cumpren coa normativa esixible.
 • Se o investidor que instalas non figurase, deberás solicitar a súa verificación. Podes consultar a listaxe e solicitar a verificación dende a seguinte ligazón. Unha vez verificado, incluirémolo na listaxe publicada na nosa Plataforma Dixital de Servizos.

Van coincidir os datos que rexistra o meu equipo de medida cos que verei reflectidos na miña factura?

En principio, non debería coincidir, porque a medida do contador ( tanto a que se observa na pantalla do contador coma a que se indica na nosa área privada) é a medida bruta rexistrada polo equipo de medida.  Pola contra, os datos que ves reflectidos na túa factura son conceptos enerxéticos calculados (por exemplo, o consumo de rede e a vertedura á rede (os conceptos que vexas na túa factura dependerán dos teus equipos de medida). Este cálculo vaise facendo hora a hora mediante o saldo do consumo menos a xeración (e viceversa), por iso pode non coincidir co que se reflicte no equipo de medida, que é a medida bruta.

Por que non vexo o concepto de enerxía autoconsumida na miña área privada ou na miña factura?

En función do esquema de medida e, polo tanto, dos equipos de medida dispoñibles, poderanse calcular uns ou outros conceptos asociados ao autoconsumo. Como mínimo, sempre se pode calcular o consumo de rede e a vertedura á rede. Para o resto dos conceptos (demanda total, xeración total, autoconsumo…) é necesario dispoñer como mínimo de medida na illa de xeración. Noutras palabras, os esquemas de medida A só permiten os cálculos mínimos necesarios, e o resto de esquemas permiten todos os cálculos.

Se estou na modalidade de autoconsumo con excedentes sen compensación, por que non recibo un aboamento pola enerxía vertida á rede?

Neste tipo de modalidade debes formalizar un contrato cun axente representante para así poder percibir os aboamentos asociados á venda de enerxía no mercado. Por defecto, no momento da activación do autoconsumo, o axente representante asignado por Red Eléctrica (REE) é, se o tivese, o representante do grupo empresarial ao que pertence o distribuidor. É moi importante que, previo á activación do autoconsumo, formalices este contrato para que os datos de produción asociados que se liquidan se aboen correctamente a partir do axente representante.

Que pasa nun autoconsumo cos valores de reactivas, máximos e excesos?

A regulación establece que o control de potencia se realizará do mesmo modo que para un consumidor puro, é dicir, os cálculos asociados ao autoconsumo só afectan o concepto de enerxía activa, pero non outros.

Na miña área privada ou na miña factura non vexo asociado ao meu autoconsumo a enerxía autoconsumida, só vexo o consumo de rede e/ou a demanda de rede?

Para poder calcular a enerxía autoconsumida polo consumidor asociado é necesario dispoñer como mínimo de equipo de medida no circuíto de xeración. Polo tanto, se só se dispón de medida de cabeceira ou punto fronteira, só se poderá calcular o consumo de rede e a vertedura á rede, pero non outros conceptos. En autoconsumos colectivos, sempre se poden calcular eses conceptos, por ser obrigatoria a existencia dun equipo de medida no circuíto de xeración.

A miña monitorización ou datos de investidor non coinciden cos datos de produción reflectidos polo equipo de medida de cabeceira?

Isto débese a que parte da enerxía xerada na rede interior é autoconsumida e chega ao punto fronteira, sendo rexistrada polo equipo de medida a enerxía sobrante ou a parte non autoconsumida.

Teño un autoconsumo con excedentes sen compensación e na miña área privada ou na miña factura non vexo os datos de produción asociados ao meu CUPS de consumidor.

Neste tipo de modalidades hai que ter en conta que existen dous suxeitos, o consumidor e o produtor, ou o que é o mesmo, un CUPS para o consumidor e outro para o produtor, aínda que se trate dun autoconsumo individual. Isto implica que, nesta modalidade, os conceptos asociados ao consumo irán asignados ao CUPS do consumidor e os conceptos asociados ao produtor irán asignados ao CUPS do produtor.