1

Solicita o acceso à rede

No apartado As miñas subministracións da Área Privada, poderás xestionar a túa conexión de autoconsumo.

 Qué datos che imos pedir?

 • Datos persoais (nome, NIF, correo electrónico e teléfono)
 • Datos do tipo de instalación
 • Datos da central (nome, referencia catastral e potencia)

Poderás enviarnos a información a través da web ou por correo electrónico.

2

Envía a información requirida

Para estudar a túa solicitude, imos necesitar información adicional sobre o punto de subministración. Informarémoste de todo o que necesitamos que nos envíes.

Non esquezas que a túa instalación debe cumprir coa lexislación, os regulamentos e a documentación técnica vixente.

3

Acepta as condicións e envía a documentación

Cando analicemos a túa solicitude, enviarémosche o punto de conexión, e, cando o aceptes, recibirás as condicións técnicas e económicas. As instalacións ás que aplique o RD1699/2011 pedirémoslles a seguinte documentación antes de proceder a revisar a instalación:

 • o CIE
 • a revisión do 59N (para os casos de media tensión).
 • a solicitude de conexión

4

Finaliza os trámites

Despois da revisión poderás conectar a túa instalación, pero non esquezas que terás que xestionar:

 • o contrato técnico con UFD ou a túa distribuidora
 • contrato de acceso coa túa comercializadora
 • As instalacións con potencia menor de 100 kW deberán inscribir o autoconsumo no correspondente rexistro da súa comunidade autónoma.
 • No caso das instalacións de máis de 100 kW (ou non conectadas mediante rede interior), é posible que deban subscribir un contrato de subministración de enerxía para servizos auxiliares.

Ligazóns de interese

icono de un libro
 • os RD 244/2019 e RD1699/2011 sobre a regulación das condicións do autoconsumo
 • o RDL 15/2018 coas medidas urxentes para a transición enerxética e a protección de consumidores.

Recorda...

icono de un libro con un lápiz

Para contratar o teu autoconsumo e rexistralo nas comunidades autónomas, necesitarás o Código de Autoconsumo (CAU).

O CAU é un código que identifica univocamente a instalación de autoconsumo e que relaciona todos os puntos de consumo e de xeración asociados a esta.