Lembra que...

Antes de iniciar o proceso de acceso e conexión, debería comprobar se a súa instalación o necesitará. Ao responder a estas sinxelas preguntas, dirémosche se este é o teu caso e tamén obterás o teu Código de autoconsumo (CAU).

Proceso de acceso y conexión

1

Realiza a túa solicitude

 • Accede ao apartado As miñas subministracións da Área Privada. Rexístrate!
 • Pedirémosche os seguintes datos:
  • Persoais (nome, NIF, correo electrónico e teléfono)
  • Datos do tipo de instalación e potencia
  • Datos da central (nome, referencia catastral e potencia)
 • Envíanos os documentos que che especificamos.
 • Lembra que para que o proceso de solicitude sexa válido, a solicitude debe cumprir en todo momento os requisitos legais.

2

Dámosche o punto de conexión e acceso

 • Cando validemos a documentación, estudaremos a solicitude tendo en conta as características da túa instalación.
 • Non esquezas que a túa instalación debe cumprir coa lexislación, os regulamentos e a documentación técnica vixente.
 • Enviarémosche o punto de acceso e conexión.

3

Comunicámosche as condicións técnico-económicas

 • Necesitamos que aceptes o punto de acceso e conexión que che propuxésemos, e enviarémosche as condicións técnico-económicas.
 • En caso de que cho solicitásemos, xa podes realizar o pagamento.
 • Nalgúns casos, pode que che teñamos que solicitar a seguinte documentación antes de revisar a túa instalación:
  • CIE
  • revisión do informe 59N (para os casos de media tensión).
  • solicitude de conexión

4

Revisamos a instalación e obtén a autorización

 • Unha vez que a revisemos, poderás conectar a túa instalación.
 • Non esquezas que terás que xestionar:
  • contrato técnico con UFD ou a túa distribuidora.
  • contrato de acceso coa túa comercializadora.
 • Se es autoconsumo con potencia ≤ 100 kW, deberás inscribir o autoconsumo no correspondente rexistro da túa comunidade autónoma.

1

Realiza a túa solicitude

 • Accede ao apartado As miñas subministracións da Área Privada. Rexístrate!
 • Pedirémosche os seguintes datos:
  • Persoais (nome, NIF, correo electrónico e teléfono)
  • Datos do tipo de instalación e potencia
  • Datos da central (nome, referencia catastral e potencia)
 • Envíanos os documentos que che especificamos.
 • Lembra que para que o proceso de solicitude sexa válido, a solicitude debe cumprir en todo momento os requisitos legais.

2

Dámosche o punto de conexión e acceso

 • Cando validemos a documentación, estudaremos a solicitude tendo en conta as características da túa instalación.
 • En caso de que a instalación o requira segundo a lexislación actual, Red Eléctrica de España tennos que confirmar o acceso á rede de transporte. Consulta a documentación necesaria
 • Enviarémosche o punto de acceso e conexión.

3

Comunicámosche as condicións técnico-económicas

 • Necesitamos que aceptes o punto de acceso que che propuxésemos e que nos envíes o proxecto detallado da túa instalación.
 • Comunicarémosche a aprobación do proxecto e as condicións técnicas-económicas.
 • Xa podes realizar o pagamento.
 • E nos poñeremos en marcha para executar as obras.

4

Revisamos a instalación e obtén a autorización

 • Cando as obras estean finalizadas, revisaremos a instalación de medida, darémosche o código CUPS e autorizaremos a túa conexión.
 • Nalgúns casos, terá que asinar o contrato de servizos auxiliares. Agora podes contactar coa empresa comercial que escollas. Tes unha listaxe das comercializadoras en www.cnmc.es

Comproba se a túa instalación necesitará acceso e conexión e obtén o teu código de autoconsumo (CAU)

Introduce a túa información persoal

RDL 23/2020 estableceu un mecanismo de caducidade para os expedientes que conten cos permisos de acceso e conexión xa concedidos.

No caso de que o teu expediente xa teña os permisos concedidos, podes consultar a súa data de emisión na área privada e realizar as túas xestións.
Ademais, lembra que debes cumprir os requirimentos e obrigas que esixe a lexislación vixente para poder conectar a túa instalación.

Lexislación vixente

A continuación podes atopar unha lista con parte da lexislación aplicable.

  • El RDL 15/2018 con medidas urxentes para a transición enerxética e a protección do consumidor.
  • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.