Para poder darche un mellor servizo, aquí podes indicarnos se viches instalacións de UFD sobre as que creas que podemos mellorar o seu mantemento.

Ante calquera incidencia ou anomalía que represente un risco inmediato nas nosas redes ou instalacións, recomendámoste contactar coa maior brevidade co noso servizo de avarías ao teléfono 900 333 999. Está dispoñible as 24 horas, todos os días do ano, para atender emerxencias.

Non utilices este formulario para informar sobre situacións urxentes. A túa seguridade é a nosa prioridade.

Sobre que tipo de instalacións podo suxerir unha mellora?

Na rede eléctrica aérea

Cables: suxeición

Cables: danados

Cables: distancias

Poste: dano estrutural

Poste: dano en elementos do poste

Na rede eléctrica subterránea

Arquetas: danadas e estado

Gabias: estado do firme

Nos centros de transformación

Edificio: estrutura, cuberta ou revestimento

Edificio: portas/reixas

Edificio: filtracións

Ámbito: limpeza e obstáculos

En relación co ambiente

Ruídos ou vibracións

Derramos

Residuos en obras

Arboredo próximo á rede

Nota: Se estás rexistrado na área privada, tamén podes realizar este trámite dende o apartado “As miñas peticións”, onde ademais poderás facer seguimento da túa solicitude.  

Como facelo?

Quero comunicar o estado dunha instalación de UFD

Quero achegar documentación sobre unha petición anterior