Avisos de cortes programados

Informámoste de posibles interrupcións na subministración eléctrica.

Estamos a realizar traballos na rede de distribución para mellorar a calidade da subministración eléctrica. Por iso, e para garantir a seguridade das persoas que traballan para mellorar a túa subministración, vémonos obrigados a suspender o servizo nas datas, horas e lugares que indicamos a continuación.

Moitas grazas pola túa comprensión.

Pola túa seguridade, recorda que...

  • A subministración pode repoñerse en calquera momento
  • Prohíbese manipular as redes de distribución a toda persoa non autorizada por UFD