En UFD comunicámonos coas Comercializadoras a través de dúas canles: unha máis directa, que permite axilizar as xestións en liña (Portal do Comercializador), e o Sistema de Comunicación Transporte Distribución (SCTD), como a canle oficialmente definida para a relación entre distribuidor e comercializador, que permite facer o seguimento da contratación, facturación e reclamacións.

Todas as solicitudes a un clic

Portal do comercializador

lista

Centraliza as peticións das comercializadoras en UFD

lista

Eficiencia na xestión e seguimento da solicitude

O Portal do Comercializador de UFD é a ferramenta de intercambio de información entre as comercializadoras e a empresa. Está baseado nun modelo de relación que busca a eficiencia nos procesos. Os únicos requisitos necesarios para utilizalos son dispoñer de conexión á Internet, estar dado de alta no portal e unha conta de correo electrónico para intercambiar a información da aplicación a través dos tíckets.

Solicitude de alta

Para solicitar acceso ao Portal do Comercializador, deberá enviar un correo electrónico co asunto “Alta Portal” a atrdistrielec@ufd.es. Unha vez dada de alta, a comercializadora recibirá un correo electrónico coas instrucións para activar o usuario e asignar un contrasinal.

Ficheiro relacionado

Manual do Portal do Comercializador (PDF 2,5 MB)

Sistema de Comunicación Transporte e Distribución (SCTD) - Xestións ATR

lista

Alta, baixa, modificación contrato, cambio de comercializadora

lista

Facturas

lista

Reclamacións

A través do Sistema de Comunicación Transporte e Distribución (SCTD) pódese xestionar o cambio de subministrador, modificar o contrato de ATR, darse de baixa ou rescindir o contrato de ATR e proceder á anulación de solicitudes.

Solicitude de acceso ao SCTD

Aínda que o SCTD é unha ferramenta común para todos os distribuidores, o acceso á información de cada distribuidora adminístrase independentemente por cada unha delas.

Para solicitar acceso ao SCTD do Grupo Naturgy, é necesario estar dado de alta como comercializador de electricidade no Ministerio para a Transición Ecolóxica e solicitar o devandito acceso a través do Portal do Comercializador (SCTD> Usuario > Alta usuario).