1

Realiza a túa solicitude

 • Accede ao apartado As miñas subministracións da Área Privada. Rexístrate!
 • Pedirémosche os seguintes datos:
  • Persoais (nome, NIF, correo electrónico e teléfono)
  • Datos do tipo de instalación
  • Datos da central (nome, referencia catastral e potencia)
 • Envíanos os documentos que che especificamos.

2

Comunicámosche o resultado

 • Cando validemos a documentación, estudaremos a solicitude tendo en conta as características da túa instalación.
 • Non esquezas que a túa instalación debe cumprir coa lexislación, os regulamentos e a documentación técnica vixente.
 • Comunicarémosche o resultado do estudo.

3

Comunicámosche as condicións técnico-económicas

 • Necesitamos que aceptes o punto de acceso e conexión que che propuxésemos, e enviarémosche as condicións técnico-económicas.
 • En caso de que cho solicitásemos, xa podes realizar o pagamento.
 • Nalgúns casos, pode que che teñamos que solicitar a seguinte documentación antes de revisar a túa instalación:
  • CIE
  • A revisión do informe 59N (para os casos de media tensión).
  • solicitude de conexión

4

Conectámoste

 • Unha vez que a revisemos, poderás conectar a túa instalación.
 • Non esquezas que terás que xestionar:
  • o contrato técnico con UFD ou a túa distribuidora.
  • o contrato de acceso coa túa comercializadora.

1

Realiza a túa solicitude

 • Accede ao apartado As miñas subministracións da Área Privada. Rexístrate!
 • Pedirémosche os seguintes datos:
  • Persoais (nome, NIF, correo electrónico e teléfono)
  • Datos do tipo de instalación
  • Datos da central (nome, referencia catastral e potencia)
 • Envíanos os documentos que che especificamos.

2

Comunicámosche o resultado

 • Cando validemos a documentación, estudaremos a solicitude tendo en conta as características da túa instalación.
 • En caso de que a instalación o requira segundo a lexislación actual, Red Eléctrica de España tennos que confirmar o acceso á rede de transporte. Consulta a documentación necesaria
 • Comunicarémosche o resultado do estudo.

3

Comunicámosche as condicións técnico-económicas

 • Necesitamos que aceptes o punto de acceso que che propuxésemos e que nos envíes o proxecto detallado da túa instalación.
 • Comunicarémosche a aprobación do proxecto e as condicións técnicas-económicas.
 • Xa podes realizar o pagamento.
 • E nos poñeremos en marcha para executar as obras.
 • Os permisos de acceso e conexión outórganse unha vez aceptadas as condicións técnicas.

4

Conectámoste

 • Cando as obras estean finalizadas, revisaremos a instalación de medida, darémosche o código CUPS e autorizaremos a túa conexión.
 • Contacta agora coa empresa comercializadora que elixas e asina o contrato de servizos auxiliares. Tes unha listaxe das comercializadoras en
  www.cnmc.es

Ten en conta que...

O RDL 23/2020 estableceu un mecanismo de caducidade para os expedientes que conten cos permisos de acceso e conexión xa concedidos.

No caso de que o teu expediente xa teña os permisos concedidos, podes consultar a súa data de emisión na Área privada e realizar as túas xestións.

Ligazóns de interese

icono de un libro
 • os RD 244/2019 e RD1699/2011 sobre a regulación das condicións do autoconsumo
 • o RDL 15/2018 coas medidas urxentes para a transición enerxética e a protección de consumidores.

Recorda...

icono de un libro con un lápiz

Para contratar o teu autoconsumo e rexistralo nas comunidades autónomas, necesitarás o Código de Autoconsumo (CAU).

O CAU é un código que identifica univocamente a instalación de autoconsumo e que relaciona todos os puntos de consumo e de xeración asociados a esta.