1

Alta solicitude

2

Información necesaria

  • Cando validemos a documentación, estudaremos a solicitude tendo en conta as características da túa instalación.
  • Comunicarémosche o resultado do estudo.
  • En caso de que a instalación cumpra cos condicionantes que establece a lexislación actual, REE tennos que confirmar o acceso á rede de transporte.

3

Condicións técnicas e económicas

  • Necesitamos que aceptes o punto de acceso e conexión comunicado.
  • Pedirémosche o proxecto detallado da túa instalación.
  • Comunicarémosche a aprobación do proxecto e as condicións técnicas e económicas.
  • Podes realizar o pagamento.
  • Poñerémonos en marcha para executar as obras.

4

Conectámoste

  • Cando estean finalizadas as obras, revisaremos a instalación de medida e darémosche o código CUPS.
  • Contacta coa empresa comercializadora que elixas e asina o contrato de servizos auxiliares. Tes unha listaxe das comercializadoras en www.cnmc.es