Desexas poñerte en contacto con UFD para realizar algunha das seguintes consultas ou xestións?

lista

Iniciar ou consultar un expediente (nova subministración, ampliación de potencia…).

lista

Informar e obter información sobre incidencias da rede eléctrica.

lista

Solicitar actuacións sobre a nosa rede eléctrica.

listaComunicar unha situación de perigo nunha instalación propiedade da nosa empresa

lista

Actualizar datos técnicos asociados á subministración eléctrica

listaPresentar reclamacións sobre os servizos de rede eléctrica.

listaAchegar documentación.

listaAtención a comercializadoras.

listaOutras consultas xerais referentes á distribución eléctrica. 

Contacto

Para resolver dúbidas ou realizar xestións, podes utilizar calquera das canles de contacto exclusivas para a actividade de distribución eléctrica:

Teléfono

                      Atención xeral: 900 111 999
lista

Avarías: 900 333 999

Correo postal

lista

 Apartado de Correos nº 622 – 15080 – A Coruña

Cando contactes connosco, necesitaremos que nos facilites o CUPS (Código Universal do Punto de Subministración) que aparece en calquera factura de consumo de enerxía eléctrica do punto de subministración sobre a que desexas facer a consulta ou xestión, ou o número de expediente (se xa dispós del) cando se trate de xestións sobre conexións á nosa rede de novos puntos de subministración ou modificación de existentes.

Non esquezas facilitarnos o teu correo electrónico e número de teléfono para que poidamos contactar contigo en caso de que sexa necesario.