Que é unha distribuidora de electricidade?

Distribución de electricidade

Sabes que é unha empresa distribuidora de electricidade? Coñeces a diferenza entre unha distribuidora e unha comercializadora? Sabes se podes elixir ou cambiar de empresa distribuidora? Neste artigo tratamos de resolver todas estas dúbidas, que son moi habituais entre os consumidores.

As empresas distribuidoras de electricidade, como UFD, encárganse de levar a electricidade dende as redes de transporte de alta tensión, unha vez xerada nos puntos de produción (centrais eléctricas, parques eólicos, instalacións fotovoltaicas…), ata os diferentes puntos de consumo ou subministración, para que os usuarios poidan utilizala cando acendan o interruptor.

Ademais, realizan a xestión, o mantemento e modernización da rede eléctrica de distribución, composta por torres, cables, centros de transformación, subestacións etc.; encárganse da instalación e mantemento de contadores, da alta do servizo en novas subministracións, da lectura do contador e da reparación das avarías da subministración.

En España, hai cinco grandes distribuidoras de electricidade, entre as que se encontra UFD, e máis de 300 pequenas distribuidoras. Estas empresas son un elemento clave da chamada Transición Enerxética, porque desempeñan un papel crucial de cara a conseguir os obxectivos que Europa se fixou para a descarbonización da enerxía. As redes de distribución de electricidade serán as responsables de integrar o importante incremento de consumo eléctrico que se prevé nos próximos anos, a xeración renovable distribuída, o incremento de uso do vehículo eléctrico ou o autoconsumo.

Que é unha distribuidora de electricidade?

UFD estase a adaptar a este novo escenario enerxético cunha combinación intelixente de telecomunicacións, electrónica de potencia, automatización, telecontrol e sensorización da rede, telexestión e contadores intelixentes, que lle permiten converter a rede de distribución eléctrica nunha plataforma dixital onde os diferentes axentes poden xestionar os seus fluxos de enerxía garantindo a seguridade, calidade e continuidade da subministración eléctrica.

Podes elixir ou cambiar de distribuidora?

As empresas distribuidoras de electricidade teñen asignadas unhas zonas determinadas do territorio nacional, de xeito que a túa empresa de distribución eléctrica depende da túa situación xeográfica e é totalmente independente da empresa á que lle contratas a electricidade, que é a comercializadora.

 

Que diferenza hai cunha comercializadora?

As empresas comercializadoras de enerxía eléctrica compran a enerxía no mercado eléctrico para venderlla aos consumidores, a través xa dun contrato directo entre consumidor e comercializador. Son as comercializadoras as que che facturan a electricidade cada mes, en función do teu consumo, e infórmante sobre as tarifas, ofertas e servizos. A diferenza do que sucede coas empresas distribuidoras, si podes elixir empresa comercializadora e cambiar dunha a outra en función das súas ofertas.