Recoñecementos, selos e certificacións de UFD

UFD iniciou no ano 2004 a implantación do seu sistema de xestión de calidade e obtivo a súa primeira certificación en 2005; en anos sucesivos seguimos traballando para implantar tamén un sistema de xestión ambiental, certificado por primeira vez en 2006, e de xestión da seguridade e saúde, certificado por primeira vez en 2008. En 2010 integráronse todos os sistemas e, en 2011, obtívose a certificación do sistema integrado de xestión de acordo coas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Seguimos traballando na mellora do noso sistema integrado de xestión adaptándonos aos cambios normativos, aos cambios do noso contexto e ás necesidades e expectativas das nosas partes interesadas.

ISO 14001

Certificación do Sistema de Xestión Ambiental para a planificación, desenvolvemento e explotación da rede de distribución de enerxía eléctrica

OHSAS 18001

Certificación do Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde no traballo para a planificación, desenvolvemento e explotación da rede de distribución de enerxía eléctrica

ISO 9001

Certificación do Sistema de Xestión de Calidade para a planificación, desenvolvemento e explotación da rede de distribución eléctrica

 Recoñecementos, selos e certificacións do Grupo Naturgy

Máxima valoración (AAA). Presente en Climate change Index e en ESG leaders index.  MSCI desenvolve anualmente índices que valoran a ámbito mundial diferentes aspectos relevantes para os investimentos de capital. Entre outros, as compañías son avaliadas sobre criterios ESG.

Distinguida no Anuario da Sostibilidade por décimo quinto ano consecutivo.

Liderado mundial no sector multiutilities en 2019, por segundo ano consecutivo. Incluída no índice de sostibilidade dende o seu lanzamento en 2001. FTSE Russell elabora unha serie de Índices FTSE4Good sobre criterios ESG, onde inclúe as empresas que alcanzan limiares específicos en relación ás súas prácticas ambientais, sociais e de goberno.

Líder mundial, coa máxima valoración posible, pola súa acción fronte ao cambio climático.

Máxima valoración (AAA). Presente en Climate change Index e en ESG leaders index.  MSCI desenvolve anualmente índices que valoran a ámbito mundial diferentes aspectos relevantes para os investimentos de capital. Entre outros, as compañías son avaliadas sobre criterios ESG.

No top 5 das utilities avaliadas. Sustainalytics elabora anualmente un informe líder a ámbito global sobre criterios ESG (Environmental, Social e Governance). Incluíndo e cualificando, por sectores produtivos, as compañías que mellor contribúen a unha economía xusta e sustentable.

Presentes nas variantes Europe 120 e Eurozone 120.  Vigeo Eiris é unha axencia de clasificación especializada en investimento socialmente responsable que, cada dous anos, elabora índices rexionais coas empresas máis avanzadas en responsabilidade corporativa. Mantemos a puntuación outorgada pola axencia Vigeo Eiris en 2018.

Dentro do 20% de empresas con mellor puntuación. ISS ESG Research analiza empresas e países con respecto ao seu desempeño ambiental e social, incluído goberno e ética corporativa. Ademais elabora un informe bianual de cualificación.

Somos a primeira compañía en todo o mundo en obter o Certificado efr Global, que recoñece os logros acadados no equilibrio da vida persoal e profesional dos empregados para posibilitar o seu desenvolvemento humano e social.

Acredita a implantación dun sistema de xestión que promove e protexe a saúde, o benestar e a seguridade dos empregados.