paisaxe dun río e unha montaña

Principios de sustentabilidade

O concepto de sustentabilidade é unha realidade na nosa compañía. O desenvolvemento económico e a preservación do ambiente poden e deben unirse, e por iso a súa política de Responsabilidade Social Corporativa incorpora os seguintes principios:

lista

Cumprimento da lexislación

lista

Prevención da contaminación

lista

Desenvolvemento sustentable

lista

Investigación e desenvolvemento

lista

Integración da variable ambiental no negocio.

lista

Formación e implicación

lista

Comunicación

Ferramentas de xestión

Utilizamos potentes ferramentas de xestión ambiental que facilitan o control dos parámetros ambientais:

lista

Sistema de Normativa Ambiental (THEMIS)

lista

Sistema de Avaliación de Riscos Ambientais (SERA).

lista

Control de Riscos da Avifauna (CRA).

lista

Sistema Ambiental de Distribución (SMD).

Implantamos e mantemos un Sistema Integrado de Xestión de acordo cos requisitos establecidos na norma ISO 14001:2004 co alcance “A distribución de enerxía eléctrica (Planificación e Arquitectura da Rede, Provisión de Servizo, Desenvolvemento de Rede, Operación da Rede, Mantemento e Control da Enerxía) nas instalacións de alta, media e baixa tensión”.

Proyecto GREFA

Restauración de casetas de transformadores en desuso para crear lugares de reprodución e refuxio de diferentes especies silvestres

No ano 2016 Naturgy GREFA (Grupo de Rehabilitación da Fauna Autóctona e o seu Hábitat) asinan un convenio de colaboración para levar a cabo “Actuacións Ecolóxicas”, concretamente actuacións de rehabilitación de casetas de transformadores fóra de uso con obxecto de crear puntos de biodiversidade para especies ameazadas.

Utilizar os transformadores que se consideren óptimos para proceder

Conseguir crear puntos de Biodiversidade, nestas singulares instalacións

Realizar reforzos puntuais de especies silvestres nos transformadores

Realizar o seguimento e estudos sobre a fenoloxía das especies 

Tres destas construcións en desuso foron adecuadas recentemente para facilitar que se reproduza e se refuxie nelas fauna salvaxe, como, por exemplo, curuxas, mouchos, choias de bico vermello e diversas especies de morcegos. As tres casetas de transformadores nas que se actuou áchanse nos termos municipais de Uña e Villalba de la Sierra (Cuenca) e Navas de Riofrío (Segovia), ademais, en cada unha delas instaláronse uns vinte niñeiros para aves e refuxios para morcegos. O investigador do Museo Nacional de Ciencias Naturais (pertencente ao CSIC), Guillermo Blanco, actúa como asesor científico do proxecto

E agora que faremos?

  • Marcaxe científica

    Marcaxe científica dos exemplares que ocupan as caixas niño. A marcaxe consiste na aplicación dunha argola metálica numerada na pata da ave, que varía en tamaño segundo a especie. É moi útil porque achega datos sobre a bioloxía e a ecoloxía das especies obxecto de estudo, tales como movementos, migración, lonxevidade, supervivencia, recrutamentos, etc. É como o carné de identidade de cada exemplar, que permite obter información adicional de interese científico.

  • Seguimiento e revisión

    O seguimento é un dos factores que determinarán o éxito do proxecto, polo tanto, as accións concéntranse neste aspecto: Por iso, unha das funcións do proxecto é facer unha revisión continua de todas as caixas niño instaladas no conxunto das casetas de transformador en desuso.

Capital Natural

Ligazóns relacionadas

Documentos medioambientales