Os autoconsumos en rede interior (na modalidade sen excedentes) teñen que dispoñer dun mecanismo antivertedura (MAV) que cumpra cos requisitos e ensaios demandados.

Non existe unha listaxe oficial de equipos aceptados, pero en UFD facemos un traballo de  verificación dos MAVque acreditan ter os certificados e informes de ensaios adecuados.

Teño un MAV certificado, como podo incluílo na listaxe de verificados?

Podes solicitar que revisemos o teu MAV enchendo o noso formulario de verificación. Envíanos os documentos que acreditan a certificación do teu MAV e o noso equipo se ocupará de verificar se cumpre cos requisitos.

Os MAV que cumpran coa normativa vixente, serán incluídos na nosa listaxe de verificados.

Requisitos dos MAV