Diferenzas entre solicitante, propietario e pagador

Solicitante

 • Persoa física ou xurídica que solicita un servizo de conexión á rede. Ten que estar rexistrada na área privada
 • Pode solicitar e xestionar as solicitudes de conexión á rede que estean ao seu nome
 • É a persoa de contacto e recibe as comunicacións relacionadas coas súas conexións á rede
 • Debe aceptar o uso dos datos facilitados conforme o Regulamento xeral de protección de datos recollidos na nosa Nota legal
 • O solicitante permanece sempre vinculado coa conexión á rede solicitada, sen que poida modificarse.

Propietario

 • Persoa física ou xurídica, titular da instalación (nos casos de consumo) ou propietaria da instalación que recibe os dereitos de conexión (nos casos de xeración)
 • Pode coincidir co solicitante ou o pagador
 • Concédenselle os dereitos de acceso e conexión
 • Pode consultar as comunicacións enviadas ao solicitante na área privada.

Pagador

 • Persoa física ou xurídica que  recibe ao seu nome a factura
 • É quen realiza o aboamento do servizo a través dos medios adecuados
 • Pode coincidir co solicitante ou o propietario
 • Pode consultar as comunicacións enviadas ao solicitante na área privada.