O Laboratorio de Integración de Redes (Linter) é o primeiro de España dedicado ao desenvolvemento das tecnoloxías que se están a aplicar no despregamento das redes intelixentes.

Linter inaugurouse en Madrid en maio de 2012 nun dos centros neurálxicos da rede de UFD e próximo ao Centro de Operación de Rede da compañía.

Dende a súa posta en marcha, tecnólogos de todo o mundo traballaron neste laboratorio, aberto a todos os axentes implicados no progreso das redes intelixentes.

Contorna de desenvolvemento

As tecnoloxías que se están a utilizar no despregamento das smart grids son novidosas e encóntranse en diferentes estados de madureza. Linter facilita o ámbito onde poder desenvolver os proxectos nos que se está a construír a tecnoloxía e validar de forma exhaustiva antes de realizar calquera despregamento. En concreto o seu soporte está focalizado en:

listaInteroperabilidade de contadores
Probas de novos equipos, de actualizacións de firmware, homologacións…

listaAutomatización da rede de media e baixa tensión

Simulación de varias topoloxías de rede, creación de escenarios para investigar anomalías detectadas, seguimento de rendementos de equipos, etc.

listaIntegración de xeración renovable e outros elementos na rede

Xestión da conexión de paneis solares e aeroxeradores, vehículos eléctricos, baterías, investidores…

O equipamento do laboratorio

Dous centros de transformacióndedicados ao Laboratorio.

Postes de recarga do vehículo eléctrico.

Sistema de cables apantallado eléctrico e de datos.

As tecnoloxías e servizos de comunicacións dos que se pode dispoñer na rede de baixa tensión.

Contornos de probas de sistemas de información.

Armarios de contadores de diferentes fabricantes e concentradores de datos.

Xeración distribuída.

Cadros de conmutación e protección da instalación eléctrica que permiten implementar a topoloxía que se vaia utilizar en cada ensaio.

Infografía

A combinación dos seguintes elementos fai que o Linter sexa un centro de referencia no campo das redes intelixentes:

 

  • O número de contadores e a combinación de fabricantes.
  • A flexibilidade para executar probas.
  • A combinación de comunicacións e sistemas de información.
  • Os elementos de xeración distribuída e cargas, como o vehículo eléctrico.
  • As posibilidades derivadas da situación elixida (cargas, alimentación eléctrica, integración gas e electricidade,…).
  • A contorna favorece a formación interna para profesionais cuxa actividade se relacione con proxectos de redes intelixentes.

Ademais, Linter dá cobertura a outras áreas da compañía. No Laboratorio xa se dispón de infraestrutura de media e baixa tensión, servidores informáticos, redes de comunicacións e outros elementos preparados para dar cobertura aos proxectos de innovación, demostración e despregamento.