En UFD, distribuidora eléctrica en España del Grupo Naturgy, incorporamos drons á supervisión das nosas instalacións eléctricas.

A utilización destes aparatos aéreos non tripulados supón un paso importante na actividade de vixilancia e mellora das nosas redes eléctricas, xa que achegan novas solucións na optimización e eficiencia de custos, así como na mellora da seguridade, ao reducir os riscos nos traballos de inspección.

O emprego dos drons complementa os voos con helicópteros que xa realizamos co fin de capturar información aérea e substituirá actividades como a inspección de cubertas, que serán realizadas integramente con drons. A súa utilización nas inspeccións técnicas permitiranos reducir os traballos técnicos en altura, as inspeccións exhaustivas dos elementos dos apoios ou, por exemplo, a revisión dos elementos das subestacións de intemperie.