Conseguir que teñas luz na casa sen interrupcións é un dos obxectivos principais das xeradoras, distribuidoras e comercializadoras de electricidade. Todas traballamos no mesmo proceso, pero que fa cada unha e que nos diferencia? Sabes con cal contactar cando tes un problema? Aclarámosche todas as dúbidas.

Que funcións ten a distribuidora?

As distribuidoras, como UFD, ocupámonos do mantemento das redes, da calidade da subministración, do mantemento e a lectura dos contadores e de atender as altas e baixas que nos solicitan as comercializadoras. Coñece todo o que facemos as empresas distribuidoras.

As empresas distribuidoras de electricidade temos asignadas unhas zonas determinadas do territorio nacional, de xeito que a túa empresa de distribución eléctrica depende da túa situación xeográfica e é totalmente independente da empresa á que lle contratas a electricidade, que é a comercializadora.

Cando me debo dirixir á miña distribuidora?

 

  • Cortes ou avarías de luz
  • Problemas ou xestións co contador
  • Dar a lectura da luz
  • Denunciar unha fraude
  • Solicitar novas subministracións

E se teño dúbidas sobre a miña factura?

Todas as preguntas relacionadas coa túa factura, os cobramentos ou o teu consumo, debes dirixilas á túa empresa comercializadora:

  • Cambios ou dúbidas sobre a tarifa
  • Altas e baixas de compañía
  • Xestións relacionadas coa túa factura
  • Cambios nos teus datos