Ampliación de potencia

Ampliaciones de potencia

A ampliación de potencia demandada da rede é necesario solicitala á distribuidora eléctrica. Isto pode realizarse a través do web no apartado de Xestións en liña.

Algúns exemplos de situacións nas que se require realizar unha modificación da subministración son:

  • Cando o incremento de demanda de potencia se debe a cambios no equipamento conectado na subministración.Se se require desdobrar a subministración actual en dous.
  • Dende esta canle, ademais de dar de alta a solicitude, poderase consultar como evoluciona o expediente e a normativa aplicable.

Desvío de liña

Desvío de líneas

A solicitude de modificación do trazado ou traslado de instalacións eléctricas pertencentes a UFD pódese realizar dende Xestións en liña.

Dende esta canle, poderás:

  • dar de alta a solicitude
  • consultar como evoluciona o expediente
  • consultar a normativa aplicable

Ligazóns relacionadas