Nova subministración

As principais situacións que requiren esta xestión son:

lista

 

Subministración de obra para a realización de traballos de construción dunha vivenda, nave industrial ou local comercial. 

lista

 

Subministración definitiva para unha vivenda, nave industrial ou local comercial. 

Conexión de xeradores á rede

A solicitude de conexión e acceso de calquera instalación de xeración á rede de UFD pode facela comodamente dende Xestións en liña. Dende esta canle, ademais de dar de alta a solicitude, poderase consultar como evoluciona o expediente e a normativa aplicable. As principais situacións que requiren esta xestión son:

listaInstalacións de enerxías renovables

lista

Instalacións de coxeración

lista

Instalacións de residuos

lista

Subministración de enerxía con autoconsumo

lista

Produción con autoconsumo

Inicio ou consulta dos trámites

Nova subministración

As principais situacións que requiren esta xestión son:

icono de una llave inglesa

Subministración de obra para a realización de traballos de construción dunha vivenda, nave industrial ou local comercial

icono de una casa

Subministración definitiva para unha vivenda, nave industrial ou local comercial. 

A data do 31/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 24.744 cun total de 5.518,4 MW de potencia solicitada.

Conexión de xeradores á rede

A solicitude de conexión e acceso de calquera instalación de xeración á rede de UFD pode facela comodamente dende Xestións en liña. Dende esta canle, ademais de dar de alta a solicitude, poderase consultar como evoluciona o expediente e a normativa aplicable. As principais situacións que requiren esta xestión son:

listaInstalacións de enerxías renovables

lista

Instalacións de coxeración

lista

Instalacións de residuos

lista

Subministración de enerxía con autoconsumo

lista

Produción con autoconsumo

Inicio ou consulta dos trámites

A data do 30/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 538 cun total de 4.231 MW de potencia solicitada.

A data do 31/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 24.744 cun total de 5.518,4 MW de potencia solicitada.

A data do 30/05/2019, as peticións de acceso admitidas na zona de Unión Fenosa Distribución son 538 cun total de 4.231 MW de potencia solicitada.