Antes de empezar o proceso, recorda ter á man os seguintes documentos/información. Informámoste de que tamén tes dispoñible toda a información técnica OTV.

Documentación para:

Procedemento xeral

 

Autorización do propietario da instalación
Consulta el documento tipo autorización

Resgardo acreditativo de presentación do aval

Conformidade de presentación do aval

  O CUPS

DNI Escrituras

  Anteproxecto

Solicitude alcance do EIA ordinario / solicitude inicio EIA

Notas:

  1. Se a túa instalación non precisa este documento, entréganos un escrito asinado (por representante con poderes) no cal nos indiques que non ten que pasar polo trámite de declaración de impacto ambiental.
  2. Se aínda non o solicitaches, entréganos un escrito asinado (por representante con poderes) no cal nos indiques que aínda non o solicitaches.

Documentación necesaria para o trámite de aceptabilidade ante o Operador do Sistema (REE). Consulta a documentación necesaria

Acordo entre titulares
Consulta el documento tipo de acuerdo entre titulares

Documentación para:

Procedemento abreviado
(Baixa Tensión P<=15 kW)

Se a potencia solicitada é <=15kW, trátase de terreo non urbano e vai ser xeración excedente, a solicitude débese realizar mediante o procedemento abreviado.

Autorización do propietario da instalación

 Completar o anexo II do RD 1699/2011. Punto proposto de conexión

Memoria técnica / descrición da instalación
Consulta el documento tipo autorización

Acordo entre titulares
Consulta el documento tipo de acuerdo entre titulares

Nota: Se tes algunha dúbida sobre os prazos da túa solicitude, podes consultalos no apartado Lexislación vixente, en Nova conexión de xeración.

Lembre que…

Todos os datos da súa solicitude deben coincidir en todos os documentos adxuntos