Acometida en baixa tensión

Parte da instalación comprendida entre a rede de distribución da empresa e a caixa ou caixas xerais de protección para subministracións en baixa tensión.