Distribución de electricidade

Apostamos por unha rede integrada, optimizada e máis flexible!

As redes eléctricas estanse transformando para responder aos retos que presenta a transición enerxética e as novas demandas dos consumidores. A integración eficiente dos recursos enerxéticos distribuídos (demanda, almacenamento, vehículo eléctrico, xeración renovable e distribuída…) supón un reto e require desenvolver un modelo de distribución máis descentralizado, dinámico e flexible, o cal pasa por unha maior dixitalización da xestión da rede e das relacións cos devanditos recursos.

Distribución de electricidade

En UFD axudámosche co autoconsumo

Queres instalar un sistema de autoconsumo eléctrico na túa vivenda ou empresa e non sabes como tes que facelo? Como empresa distribuidora, dende UFD queremos axudarche, porque temos o compromiso e a vontade de apoiarte en todo este proceso.

Distribución de electricidade

Que é unha distribuidora de electricidade?

Sabes que é unha empresa distribuidora de electricidade? Coñeces a diferenza entre unha distribuidora e unha comercializadora? Sabes se podes elixir ou cambiar de empresa distribuidora? Neste artigo tratamos de resolver todas estas dúbidas, que son moi habituais entre os consumidores.