Acometida

Parte da instalación comprendida entre a rede de distribución da empresa e a caixa xeral de protección (C.X.P.). Por este concepto hai que pagar uns dereitos no momento de contratar a enerxía eléctrica: dereitos de extensión e dereitos de responsabilidade.