Alta tensión

Toda subministración con tensión superior ou igual a 1.000 V.