Aluguer do equipo de medida

Cantidade mensual que se paga á empresa eléctrica cando o contador é propiedade desta. Regúlase anualmente a través dunha Orde do Ministerio de Enerxía e Industria.