Baixa tensión

Toda subministración con tensión inferior a 1.000 V.