Caixa xeral de protección (C.X.P.)

Caixa na que se aloxan os elementos de protección da liña repartidora. Sinala o principio da propiedade das instalacións eléctricas dos clientes.