Canle de relación

Persoa, organización ou medio técnico que realiza aquelas actividades que requiren comunicación directa co cliente.