Capacidade de acceso

Será a potencia activa máxima que se poderá inxectar á rede por unha instalación de xeración de electricidade ou absorbida da rede por unha instalación de demanda de acordo co que se faga constar no permiso de acceso e no contrato de técnico acceso.