Centralización de contadores

Unidades funcionais destinadas a albergar os elementos de medida e protección das subministracións dun predio.