Circuíto interior

Conxunto de condutores e tomas de corrente que, partindo do cadro xeral de mando e protección, están protexidos por un único PIA (Pequeno Interruptor Automático, normalmente chamado Automático).