Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

Código Nacional de Actividades Económicas. É un código numérico que vén determinado pola actividade que se desenvolve nunha determinada subministración, xa sexa vivenda, local comercial, oficina, almacén, etc.