Condutor de protección

Une as masas dos equipos ou receptores coa liña principal de terra.