Condutor

Xenericamente, é todo material capaz de conducir a corrente eléctrica. En electricidade, defínese como os “fíos” que transportan a enerxía eléctrica fabricados xeralmente de cobre ou aluminio.