Constante de facturación

Valor polo cal haberá que multiplicar as indicacións do integrador de enerxía ou potencia para determinar os consumos de enerxía ou potencia.