Contador de enerxía activa

Aparato destinado a medir a enerxía activa consumida nunha instalación. Pode ser propiedade da empresa eléctrica ou do usuario. Mídese en kWh.