Contador de enerxía reactiva

Aparato destinado a medir a enerxía reactiva consumida nunha instalación. Mídese en kVArh.