Contador de tarifa múltiple

Aparato con varios totalizadores que pode discriminar consumos en diferentes períodos (horas do día, días do ano, etc.). Requiren da instalación dun reloxo.