Contador

Dispositivo que mide a enerxía consumida (activa ou reactiva). Pode ser propiedade do cliente ou da empresa subministradora. Mide os consumos en kWh.