Contrato de tarifas de acceso

Contrato subscrito co distribuidor por parte do cliente ou xerador de carácter anual, agás excepcións.