Coxerador

É aquel que aproveita a enerxía residual do seu proceso de fabricación para producir electricidade que utiliza no seu propio consumo. A súa actividade principal non é en ningún caso a produción e distribución de electricidade.